سامانه جامع تجارت، بستری برای تنظیم بازار/ احیای واحد های راکد تولیدی در دستور کار است
در نشست خبری مدیران حوزه تولید و تجارت سمنان مطرح شد:

سامانه جامع تجارت، بستری برای تنظیم بازار/ احیای واحد های راکد تولیدی در دستور کار است

مدیران حوزه تولید و تجارت به مناسبت دهه تولید و تجارت و روز ملی صنعت و معدن طی نشست خبری از نقش موثر ایجاد سامانه جامع تجارت در شفافیت و تنظیم بازار خبر دادند.

امنیت‌غذایی و خودکفایی با ورود دانش‌بنیان‌ها محقق می‌شود
معاون وزیر جهادکشاورزی:

امنیت‌غذایی و خودکفایی با ورود دانش‌بنیان‌ها محقق می‌شود

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان‌تحقیقات، ترویج‌وآموزش کشاورزی گفت: ایجاد امنیت غذایی، خودکفایی در تولیدات راهبردی و افزایش تولید، با ورود نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و فعالیت شرکت های دانش بنیان محقق می شود.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی