هوای استان سمنان خنک می شود
مدیرکل هواشناسی استان سمنان:

هوای استان سمنان خنک می شود

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای هفته پیش رو آغاز روند کاهش دمای هوا را پیش بینی کردند.

آخرین رنگ بندی کرونایی استان سمنان اعلام شد
وضعیت کرونایی؛

آخرین رنگ بندی کرونایی استان سمنان اعلام شد

وضعیت شهرستان‌های استان سمنان در تازه‌ترین اعلام رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون تغییر اعلام شد و همه شهرستانهای این استان به جز یک شهرستان به رنگ آبی درآمد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی