تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

    
۲۶ درصد تعهد اشتغال امسال در استان سمنان محقق شد
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: ۲۶ درصد از تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان در نیمسال نخست سال ۹۹ محقق شد.

 اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان سمنان با گذشت ۶ ماه از سال ۹۹ تعداد ۲ هزار و ۶۸۹ شغل ایجاد کردند که معادل ۲۶ درصد تعهد اشتغال کل استان برای امسال بود.

او افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه کارگروه اشتغال از ابتدای سالجاری ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را از دستگاه‌های اجرایی استان استعلام و برآن اساس تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر تعهد اشتغال در سالجاری تعیین شد.

غنیان بیان کرد: این فرصت‌های شغلی در همه بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی لحاظ شد و کلیه دستگاه‌های اجرایی استان موظفند بعد از ایجاد فرصت شغلی جدید اطلاعات شاغلان را در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ادامه داد: با توجه به سپری شدن نیمه اول سال، انتظار این است که تمامی فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در سامانه رصد ثبت تا تحقق ۵۰ درصدی اشتغال تعهد شده محقق شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید