تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

    
«به‌وقت روشنایی» راه‌ میان بُری برای دستگیری از همنوعان
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
نائب قهرمان و دارنده مدال نقره مسابقات پارآسیایی 2018جاکارتا، گفت: پویش به‌وقت روشنایی رزمایشی از جنس احسان و راه‌میان بُر برای مساعدت و دستگیری همنوعان است.

به گزارش خبرنگار مرآت، تلویزیون، در دسترس‌ترین ابزار برای پر کردن اوقات فراغت در این روزهاست، ایامی که تب کرونا همچون حرارت فصلی به اوج خود می‌رسد و مسافرت و به جاده زدنی هم در کار نیست تا بهانه‌ای باشد برای فروکش کردن تب کرونا و حرارت ناشی از گرمای تابستان!

طبعاً تنظیم دمای محیط برای رهایی از گرمای فصلی و متوسل شدن به ابزاری همچون کولر، اسپیلت و پنکه و نشستن پای