تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

با هدف کمک به سازندگی و محرومیت زدایی اردوهای یک روزه بسیج سازندگی سپاه ناحیه میامی از تاریخ 13 شهریور ماه شروع و پنج شنبه هر هفته به فعالیت خود ادامه می دهد.
1393/08/11 - 15:11
با هدف کمک به سازندگی و محرومیت زدایی اردوهای یک روزه بسیج سازندگی سپاه ناحیه میامی از تاریخ 13 شهریور ماه شروع و پنج شنبه هر هفته به فعالیت خود ادامه می دهد.
1393/08/11 - 15:08
با هدف کمک به سازندگی و محرومیت زدایی اردوهای یک روزه بسیج سازندگی سپاه ناحیه میامی از تاریخ 13 شهریور ماه شروع و پنج شنبه هر هفته به فعالیت خود ادامه می دهد.
1393/08/11 - 15:07
حداقل برای دلخوشی مردم هم نیامدند حرفی بزنند و قولی بدهند که مردم روحیه بگیرند وامیدوار شوند. مردم ماتوقع دارند و می گویند یک نفر از این ها نیامد بگوید شما چه مشکلی دارید؟
1393/08/11 - 15:06
90 درصد از سوانح رانندگي چهار روز قبل جاده هاي استان سمنان كه 5 كشته و 53 مجروح برجاي گذاشت، به علت ناتواني و بي توجهي رانندگان رخ داد.
1393/08/11 - 10:23
واژگونی خودروی پراید در محور سبزوار - میامی در استان سمنان، مرگ بانوی 50 ساله را به همراه داشت.
1393/08/11 - 09:14
واژگونی خودروی پراید در محور سبزوار - میامی در استان سمنان، مرگ بانوی 50 ساله را به همراه داشت.
1393/08/11 - 09:14
واژگونی خودروی پراید در محور سبزوار - میامی در استان سمنان، مرگ بانوی 50 ساله را به همراه داشت.
1393/08/11 - 09:13
مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای سمنان گفت:مصرف برق در استان سمنان در باز ه های زمانی( 11 الی 15) و(20 الی 24 ) به اوج خواهد رسید.
1393/08/11 - 09:06
رئیس هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی سمنان از برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی در استان سمنان خبر داد و گفت: این جشنواره با حضور 220 ورزشکار(بانوان و آقایان)در8 شهرستان استان سمنان برگزار می شود.
1393/08/11 - 09:06

صفحات

بازگشت به ابتداي صفحه