تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از برتر شناخته شدن این دانشگاه و نیز بیمارستان ولایت دامغان در اجرای برنامه تحول نظام سلامت در سطح کشور خبر داد.
1393/08/11 - 12:56
دور مقدماتی رقابتهای فوتسال و والیبال ششمین المپیاد بسیج کشور در دامغان برگزار و تیم های راه یافته به دور بعد چهارشنبه شب مشخص شدند.
1393/08/11 - 12:56
رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از برتر شناخته شدن این دانشگاه و نیز بیمارستان ولایت دامغان در اجرای برنامه تحول نظام سلامت در سطح کشور خبر داد.
1393/08/11 - 12:56
دور مقدماتی رقابتهای فوتسال و والیبال ششمین المپیاد بسیج کشور در دامغان برگزار و تیم های راه یافته به دور بعد چهارشنبه شب مشخص شدند.
1393/08/11 - 12:56
پیکارهای کاراته بسیج کشور چهارشنبه شب در دامغان پایان یافت و کاراته کاهای برتر معرفی شدند.
1393/08/11 - 12:55
پیکارهای کاراته بسیج کشور چهارشنبه شب در دامغان پایان یافت و کاراته کاهای برتر معرفی شدند.
1393/08/11 - 12:54
پیکارهای کاراته بسیج کشور چهارشنبه شب در دامغان پایان یافت و کاراته کاهای برتر معرفی شدند.
1393/08/11 - 12:53
پیکارهای کاراته بسیج کشور چهارشنبه شب در دامغان پایان یافت و کاراته کاهای برتر معرفی شدند.
1393/08/11 - 12:53
دامغان شهر گرانی است که در قیاس با شهرهای همجوار می توان متوجه آن شد و این گرانی موجب آزار همشهریان است .
1393/08/11 - 10:26
دوستداران طبیعت با غرس دو عدد نهال در محور چشمه علی به دامغان در محلی خارج از دسترس آب و با نصب یک عدد تابلو با مضمون (طبیعت دوستان عزیز: لطفاً به ما آب دهید) سعی در توجه مردم عبوری جهت آبیاری درختان نموده اند.
1393/08/11 - 10:25

صفحات

بازگشت به ابتداي صفحه