اخبارمهم

پایش وضعیت بیماران پس از ترخیص توسط کلینیک پرستار پیگیر/علوم پزشکی سمنان پیشرو در پرداخت تعرفه خدمات پرستاری
رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان مطرح کرد:

پایش وضعیت بیماران پس از ترخیص توسط کلینیک پرستار پیگیر/علوم پزشکی سمنان پیشرو در پرداخت تعرفه خدمات پرستاری

حسین داوری گفت: دانشگاه علوم پزشکی سمنان در زمره دانشگاه های پیشرو در زمینه پرداخت تعرفه خدمات پرستاری بوده و تعرفه پرستاران سمنان تا ما مرداد به صورت علی الحساب پرداخت شده است.
بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس
به صورت نمادین استانی در سرخه برگزار شد:

بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس

بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور» به صورت حضوری در آموزشگاه پسرانه شهید ابراهیم امامی در شهرستان سرخه به صورت برنامه نمادین استانی برگزار شد.

اخبار اقتصادی

اخبار سیاسی

آخرین اخبار استان سمنان

یادداشت