کشف کالای قاچاق ۳ میلیاردی در شاهرود
جانشین انتظامی استان سمنان خبر داد:

کشف کالای قاچاق ۳ میلیاردی در شاهرود

جانشین انتظامی استان سمنان از توقیف کامیون و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در شهرستان شاهرود خبر داد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی