پنهان‌کاری «اسنپ» در ارائه اطلاعات به بیمار/سهمیه داروخانه‌هایی که با «اسنپ» همکاری می‌کنند قطع می‌شود

پنهان‌کاری «اسنپ» در ارائه اطلاعات به بیمار/سهمیه داروخانه‌هایی که با «اسنپ» همکاری می‌کنند قطع می‌شود

سلیمان حیدری ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی