خروج استان سمنان از وضعیت قرمز کرونایی
اخبار کرونا؛

خروج استان سمنان از وضعیت قرمز کرونایی

وضعیت شهرستان‌های استان سمنان در تازه‌ترین اعلام رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با چهار تغییر اعلام شد و هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز قرار ندارد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی