بزرگترین ظلم به جوانان از سوی رسانه‌های غربی است
امام جمعه دامغان:

بزرگترین ظلم به جوانان از سوی رسانه‌های غربی است

حجت الاسلام محمدحسن رستمیان گفت:نگاه اسلام به جوان نگاه ویژه ای است و در مقابل غرب با دیدگاه و برنامه های خود، بزرگترین ظلم را توسط فضای مجازی و رسانه‌های غربی به جوانان انجام می‌دهد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی