اجرای طرح نظارت بر نوشت افزار ها و بازگشایی مدارس در سمنان
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اعلام کرد:

اجرای طرح نظارت بر نوشت افزار ها و بازگشایی مدارس در سمنان

معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از آغاز اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس و نوشت افزار در استان خبر داد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی