تشکیل بیش از ۸۵۰۰ پرونده برای افراد فاقد شناسنامه/جزئیات نحوه تعیین تابعیت
رئیس سازمان ثبت احوال کشور مطرح کرد:

تشکیل بیش از ۸۵۰۰ پرونده برای افراد فاقد شناسنامه/جزئیات نحوه تعیین تابعیت

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا کنون ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده برای افراد فاقد شناسنامه تشکیل شده است که از این تعداد برای ۷ هزار و ۶۷۱ مورد شناسه تعریف و اخذ شده است.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی