اعمال فشار آمریکا بر ایران با تحریم اطلاعاتی/ ناکامی آمریکا در تحمیل خواسته های خود به ایران
کارشناس مسائل آمریکا مطرح کرد:

اعمال فشار آمریکا بر ایران با تحریم اطلاعاتی/ ناکامی آمریکا در تحمیل خواسته های خود به ایران

امیرعلی ابوالفتح گفت: علیرغم این که آمریکا تا حدی در ایجاد هراس از ایران در دنیا موفق بوده اما در هدف اصلی خود واداشتن کشورمان به تجدید نظر در حوزه های هسته‌ای، دفاعی و منطقه‌ای است، ناکام مانده است.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی