اراضی ملی سمنان واگذار می‌شود
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

اراضی ملی سمنان واگذار می‌شود

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از واگذاری اراضی ملی سمنان برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی در این استان خبر داد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی