سمنان تنها نماینده کشور در اتحادیه بین المللی شهرهای گردشگری جاده ابریشم
دبیر شورای اسلامی شهر سمنان خبر داد:

سمنان تنها نماینده کشور در اتحادیه بین المللی شهرهای گردشگری جاده ابریشم

حسین موسوی دلازیانی گفت: نمایندگانی از سمنان به عنوان تنها شهر ایران که در اتحادیه بین المللی شهرهای گردشگری جاده ابریشم عضو است، در اجلاس شهر تاشکند ازبکستان شرکت می کنند.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی