حالت تاریک
  • پنج‌شنبه, 1402/07/13 شمسی | 2023/10/05 میلادی
گزارش تصویری؛

برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)

برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)

همزمان با آغاز هفته دولت طرح ابتکاری "تکیه دولت" با هدف نمایش دستاوردهای دولت سیزدهم در خیابان امام خمینی(ره) شهرستان سمنان با حضور استاندار جهادی و جمعی از مدیران ارشد اجرایی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت؛ هم‌زمان با آغاز هفته دولت طرح ابتکاری "تکیه دولت" باهدف نمایش دستاوردهای دولت سیزدهم در خیابان امام خمینی(ره) شهرستان سمنان با حضور استاندار جهادی و جمعی از مدیران ارشد اجرایی آغاز بکار کرد.

پایان پیام/

برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)
برپایی تکیه دولت در خیابان امام خمینی (ره)

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از