استقامت ملت ایران

استقامت ملت ایران

 بازخوانی بیانات امروز مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز در خصوص استقامت ملت ایران و دستاوردهای انقلاب 👤 دو دقیقه با سید محمدحسن موسویان کارشناس مسائل سیاسی

“استمرار انقلاب”

“استمرار انقلاب”

مقام معظم رهبری امروز در دیدار با مردم تبریز به تبیین راهبردهای “استمرار انقلاب” اشاره کردند 👤 دو دقیقه با حمیدرضا ترقی؛ قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی و عضو مؤسس اتحادیه فعالان سیاسی جهان اسلام

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی