گزارش تصویری / غبار در سمنان

گزارش تصویری / غبار در سمنان

به گزارش خبرنگار مرآت، چند روزی است با تشکیل توده گرد و غبار در بیابان های کشور عراق، این مهمان ناخوانده وارد آسمان سمنان شده است و همچنان این آلودگی ادامه دارد.  

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی