معلمان فردا درس نپرسند
بخشنامه آموزش و پرورش؛

معلمان فردا درس نپرسند

بر اساس اعلام مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ؛ فردا چهارشنبه نهم آذر پرسش درسی در مدارس انجام نخواهد شد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی