هیچ فرقی بین دو نوبت اول و دوم کنکور وجود ندارد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد:

هیچ فرقی بین دو نوبت اول و دوم کنکور وجود ندارد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه هیچ فرقی بین نوبت اول و دوم کنکور سراسری وجود ندارد و این آزمون‌ها به صورت مستقل برگزار می‌شوند، افزود: در صورت شرکت داوطلبان در هر دو نوبت آزمون، حداکثر نمره برای آنان لحاظ می‌شود.

برگزاری نخستین فراخوان بین‌المللی رهیافت‌های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید
معاون سوادآموزی استان سمنان مطرح کرد:

برگزاری نخستین فراخوان بین‌المللی رهیافت‌های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید

معاون سوادآموزی استان سمنان گفت: نخستین فراخوان بين‌المللی رهیافت‌های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید همزمان با سایر استان‌های کشور در استان سمنان برگزار می‌شود.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی