شفافیت آرای نمایندگان تصویب شد

شفافیت آرای نمایندگان تصویب شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیات وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.

احیای واحدهای راکد اولویت دولت سیزدهم است/فعالیت مجدد ۳۸ واحد راکد صنعتی و غیر صنعتی در استان سمنان
معاون اجرایی رئیس جمهور:

احیای واحدهای راکد اولویت دولت سیزدهم است/فعالیت مجدد ۳۸ واحد راکد صنعتی و غیر صنعتی در استان سمنان

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه احیای واحدهای راکد اولویت دولت سیزدهم است، گفت: برای توسعه اشتغال، حمایت از تولید به مثابه یک رکن مهم مد نظر قرار دارد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی