تکمیل پنج طرح‌ فرهنگی استان سمنان، در مسیر عدالت‌محوری دولت سیزدهم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان:

تکمیل پنج طرح‌ فرهنگی استان سمنان، در مسیر عدالت‌محوری دولت سیزدهم

احیای عملیات اجرایی و ساخت پنج طرح‌ عمرانی راکد فرهنگی و هنری استان سمنان در راستای عدالت‌محوری و مهر تایید توجه دولت سیزدهم به مناطق کمتر توسعه یافته و گامی بلند برای توسعه فرهنگی و هنری و تقویت زیرساختهای این حوزه در استان سمنان است.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی