کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار لایروبی می‌شود
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان:

کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار لایروبی می‌شود

ساماندهی و لایروبی حوضچه‌ها و کانال‌های انتقال آب سیمین دشت به گرمسار آنچنان‌که مسئولان شرکت آب منطقه‌ای سمنان می‌گویند ازجمله اولویت‌های مهم این شرکت است.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی