کشف انبار گوشت خارج از شبکه توزیع در شاهرود
فرمانده یگان تکاوری استان سمنان خبر داد:

کشف انبار گوشت خارج از شبکه توزیع در شاهرود

فرمانده یگان تکاوری استان سمنان گفت: در بازرسی از یک انبار عرضه محصولات پروتئینی در شاهرود، یک تن گوشت قرمز یخی و یک تن و 300 کیلوگرم گوشت مرغ خارج از شبکه توزیع به ارزش تقریبی 2 میلیارد و 200 میلیون ریال کشف شد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی