میز خدمت در زندان شاهرود راه‌اندازی شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود:

میز خدمت در زندان شاهرود راه‌اندازی شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه هر هفته میزخدمت در زندان برپا است، گفت: هدف از راه اندازی میز خدمت ارائه خدمات بهتر به زندانیان است.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی