سوغاتی از غار گذشته ی سمنان!

سوغاتی از غار گذشته ی سمنان!

یکی از جاذبه های استان سمنان، پنیری کمیاب به نام «افتر» است که در روستایی به همین نام تهیه و تولید می شود. این خوردنی خوشمزه در غار به عمل می آید.

روایتی از سخت کوشی بانویی کارآفرین /از احیای هنری ۳۰۰ ساله تا اشتغال آفرینی
ترکیب عشق و هنر مادری در دستان ننه کوکب:

روایتی از سخت کوشی بانویی کارآفرین /از احیای هنری ۳۰۰ ساله تا اشتغال آفرینی

صفیه مونسان بانوی کار آفرین سرخه ای توانسته ‌با احیای هنر اصیل حوله بافی که در سرخه قدمتی دیرینه دارد و در حال فراموشی است ،  زمینه اشتغال بیش از 200 بانوی دیگر را فراهم اورد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی