امتحانات تمام پایه های تحصیلی حضوری و کتبی است
ئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی سمنان:

امتحانات تمام پایه های تحصیلی حضوری و کتبی است

یحیی هادی پور گفت:بر اساس شیوه‌نامه، بازه زمانی برگزاری آزمون‌های کتبی در تمام پایه‌ ها از روز یک‌ شنبه یکم تا روز پنج‌شنبه دوازدهم خرداد ماه 1401 و در مناطق گرمسیری، تصمیم‌گیری در خصوص بازه زمانی آزمون‌ها بر عهده ستاد امتحانات هر استان است.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی