توزیع۱۰ هزار تراکت با موضوع طبیعت در استان سمنان
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی سمنان خبر داد:

توزیع۱۰ هزار تراکت با موضوع طبیعت در استان سمنان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی سمنان، گفت: در ورودی پارک های جنگلی و تفرجگاه های استان همزمان با سیزده بدر، ۱۰ هزار تراکت با موضوع طبیعت نیز توزیع خواهد شد.

توزیع ۱۰ هزار تراکت با موضوع طبیعت در استان سمنان
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی سمنان خبر داد:

توزیع ۱۰ هزار تراکت با موضوع طبیعت در استان سمنان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی سمنان، گفت: در ورودی پارک های جنگلی و تفرجگاه های استان همزمان با سیزده بدر، ۱۰ هزار تراکت با موضوع طبیعت نیز توزیع خواهد شد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی