تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
خط آمریکایی ترور در 27 آذرماه سال 58 آیت الله مفتح را هنگام ورود به دانشگاه تهران توسط گروهک التقاطی فرقان به شهادت رساند و حضرت امام خمینی این روز...
2017/12/18 - 14:10
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
کلینیک سیار دندان پزشکی استان سمنان به حدود 40 نفر از افراد محروم روستای افتر در شهرستان سرخه خدمات ارائه کرد.
2017/12/18 - 13:28
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سمنان گفت: بیش از 200 هکتار از اراضی استان سمنان متقاضی احداث گلخانه های مدرن و فوق مدرن هستند.
2017/12/18 - 11:31
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیر حوزه علمیه مطلب خان دامغان گفت: تا کنون اقدامات زیادی برای ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته که این اقدامات کافی نمی باشد و لازم است این...
2017/12/18 - 10:35
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان مهدیشهر بیش از 100 میلیون ریال به زلزله زدگان کرمانشاه کمک کردند.
2017/12/18 - 09:56
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به سهم بسیار محدود پژوهش از تولید ناخالص داخلی، گفت: هم اکنون طبق برنامه باید 2 درصد از...
2017/12/17 - 14:50
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس گفت: طرح تحول سلامت وسعت خدمات دهی را در مراکز درمانی به همراه داشت اما کمبود بودجه باعث برخی ناهماهنگی در اجرای این...
2017/12/17 - 14:31
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
رئیس شبکه بهداشت شهرستان سرخه گفت: استفاده و استقبال مردم از خدمات مرکز درمانی سرخه بسیار پایین است.
2017/12/17 - 13:12
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: از اول مشخص بود مدعیان اصلاحات می خواهند سفره خود را از دولت جدا کنند چراکه می دانند دولت نمی تواند به وعده های...
2017/12/17 - 11:51
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیر کل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تک محصولی بودن چالش گلخانه های کشور است، گفت: بیش از 83 درصد از...
2017/12/17 - 10:42
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
فرماندار گرمسار گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند تحول بزرگی در تقویت حوزه دانشگاهی شهرستان گرمسار ایفا کنند.
2017/12/17 - 10:21
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
پژوهشگر دامغانی گفت: بازاریابی حلقه مفقوده غالب پژوهشگران است و دستاوردهای علمی در موارد متعدد بدون مشتری رها می شوند.
2017/12/17 - 09:26

بازگشت به ابتداي صفحه