تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

از گفتگو با مسئولان میراث تا 7 پرسش از مقامات استان؛
جمال: پیگیری‌ها درباره بنای کاروانسرا باید در سطح مقامات عالی قوه قضائیه انجام شود/ مسئول حقوقی میراث: میراث متولی و مالک قطعی و قانونی کاروانسرای شاه‌عباسی است
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی استان می‌گویند این نهاد متولی و مالک قطعی و قانونی کاروانسرای شاه‌عباسی(زندان سابق) است.

به گزارش خبرنگار مرآت، تا کنون دو بخش از گزارش ویژه مرآت با موضوع کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان(زندان سابق) را از نظر گذرانده‌اید. بخش نخ