تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

    
کنترل دوپینگ ویژه بر روی ۷۲ ورزشکار ایران/راهی برای تخلف نمی‌ماند
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران برای نمونه گیری از برخی ورزشکارن ویژه و متفاوت از سایرین است؛ فهرست جدید نادو برای نمونه گیری از این دسته ورزشکاران شامل ۷۲ ورزشکار از ۱۸ فدراسیون است.

به گزارش مرآت،ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در طول سال از برخی ورزشکاران کشورهای مختلف به صورت سرزده و حتی خارج از محل اردو و مسابقه اقدام به نمونه گیری می کند. این دسته ورزشکاران که برای وادا شناسایی شده اند، موظ