تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

طراحی انواع نرم افزار های کنترل صنعتی

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

فروش محصولات نیروگاه خورشیدی

آخرین اخبار

    
هنر ضدتحریم‌ها-14/نقش موثر مدیریت بهره برداری منابع انسانی در مقابله با تحریم‌ها
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
ضعف مفرط کشور در مدیریت بهره برداری منابع انسانی ناظر به نخبگان و برگزیدگان، متخصصان و دانش آموختگان و ماهران و فناوران است که از نظر علمی و تجربی قادرند موازنه دانش و قدرت را در موازنه تحریم و ضدتحریم به نفع کشور تغییر دهند.

به گزارش مرآت، «هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در دولت اوباماست. در ادامه قسمت چهاردهم این سلسله یادداشت ها آمده است:

راهبرد اصلی مقابله با تحریم ها، بهره برداری حداکثری از منابع ملی است. آسیب شناسی وضع موجود بهره برداری از منابع انسانی کشور موید وجود آسیب های متعدد در این حوزه است که برخی از آنها شامل موارد زیر است:

- وجود فاصله بین دانشگاه ها و بازار کار در جامعه برای تربیت نخبگان کارآمد

- مهاجرت مغزها به خارج از کشور

- عدم توانایی کشور در استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان

- قطع ارتباط بین ایده تا پدیده

- عدم سازماندهی جریان اختراعات کشور در مسیر مورد نیاز کشور

- بیکاری خیل تحصیلکردگان دانشگاهی

- تلقی جوانان مبنی بر بی فایده بودن تحصیلات عالی

- هم راستا نبودن مطالب علمی دروس دانشگاهی با نیازهای جامعه

- علاقمندی دانش آموختگان به استخدام دولتی

- ناکافی بودن مهارت آموزی های موجود در تحصیلات دانشگاهی

- وجود قوانین سختگیرانه کار و تامین اجتماعی برای کارآفرینان

- رو به ورشکستگی بودن اکثر صنایع کشور

- ادامه به فعالیت کارخانه های کشور با حداقل ظرفیت

- واردات بی رویه کالاهای خارجی

- نابودی فعالیت های کارآفرینان در اثر نوسانات اقتصادی بازار

گزاره پایه در آسیب های یاد شده بالا، ناتوانی مدیریت بهره برداری منابع انسانی در راستای مقابله با تحریم هاست. مدیریت بهره برداری از منابع انسانی، بیشتر در قوه مجریه و دستگاه های اجرایی و عملکرد آنها متمرکز است. یادآوری می کند که مدیریت منابع انسانی موضوعی متفاوت از مدیریت نیروی انسانی است که در سازمان ها و ادارات به رتق و فتق امور مربوط به کارکنان می پردازد. منظور این نوشتار از مدیریت بهره برداری منابع انسانی شامل مدیریت به مثابه هدف گذاری، سازماندهی و نظارت بر مراحل بهره برداری به مثابه دانش افزایی، مهارت افزایی و کارآفرینی در سطح منابع انسانی یعنی نخبگان و برگزیدگان، متخصصان و دانش آموختگان و ماهران و فناوران است. اصولا هر نیروی کار و کارمندان در راستای راهبرد مقابله با تحریم ها دارای اثربخشی ناچیزی اند. آن دسته از منابع انسانی که دارای توانایی و نقش خاص اند می توانند به راهبرد مقابله با تحریم کمک نمایند. ضعف مفرط کشور در مدیریت بهره برداری منابع انسانی ناظر به نخبگان و برگزیدگان، متخصصان و دانش آموختگان و ماهران و فناوران است که از نظر علمی و تجربی قادرند موازنه دانش و قدرت را در موازنه تحریم و ضدتحریم به نفع کشور تغییر دهند. آسیب های یاد شده بالا موید این حقیقت است که وضع موجود مدیریت در بهره برداری از منابع انسانی، اساسا قایل به وجود راهبرد مقابله با تحریم ها در این زمینه نیست. مهاجرت مغزها از کشور نیز در واکنش به ناتوانی دولت ها در مدیریت بهره برداری از منابع انسانی بوجود آمده است. استخدام یا عدم استخدام منابع انسانی در دستگاه های اجرایی به معنای ملاکی برای ارزیابی مدیریت بهره برداری از منابع انسانی در کشور نیست زیرا منابع انسانی کارآمد شاغل در دستگاه های اجرایی نیز به درستی و در راستای راهبرد مقابله با تحریم ها مورد استفاده قرار نمی گیرند.

آنچه که در زمینه بهره برداری از منابع انسانی باید بدان توجه ویژه داشت، نبود هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در این موضوع است که نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر آن هرزروی نیروی انسانی کارآمد و دوری آنها از پشتیبانی کشور در مبارزه با تحریم هاست. روش های بهره برداری از منابع انسانی نیز مبتنی بر دانش و مهارت و اقدامات سنجیده نیست تا در پرتو آن بتوان به آینده وضعیت منابع انسانی در سطح بهره برداری امیدوار بود. راهبرد مقابله با تحریم ها، صرفا با امور سیاسی و انجام مصاحبه جنجالی و اتخاذ مواضع آتشین و سر دادن شعارهای تبلیغاتی محقق نمی شود. علیرغم اینکه این دست اقدامات در جای خود دارای تاثیر محدودی اند ذاتا به تنهایی توانایی تحقق راهبرد مقابله با تحریم‌ها را ندارند.

*پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- چشم انداز مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور در چشم انداز بیست ساله نظام چیست؟

- سیاست های کلی نظام پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی چیست؟

- مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدیریت بهره برداری منابع انسانی در راستای مقابله با تحریم ها چه مصلحتی اندیشیده است؟

- آیا برای مدیریت بهره برداری منابع انسانی در همه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام فکری شده است؟

*پرسشگری از دولت

- گزارش عملکرد دولت پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- چرا برنامه های مقطعی دولت برای مدیریت بهره برداری منابع انسانی تاکنون موفق نبوده است؟

- میزان تحقق اهداف مرتبط با مدیریت بهره برداری منابع انسانی در برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم چقدر است؟

- برنامه دولت برای تحقق اهداف اسناد فرادستی کشور برای مدیریت بهره برداری منابع انسانی چیست؟

- آیا دولت توانایی اندازه گیری میزان اثربخشی برنامه های خود پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی را دارد؟

*پرسشگری از مجلس شورای اسلامی

- گزارش عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- آیا مجلس شورای اسلامی توانایی اندازه گیری کارآمدی مصوبات خود پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی را دارد.

- مجموعه اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در راستای مدیریت بهره برداری منابع انسانی چیست؟

- با وجود عدم تشکیل شورای اشتغال در دولت، واکنش مجلس شورای اسلامی در قبال تقریبا تعطیلی این شورا چیست؟

- آیا نمایندگان مردم پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی از آگاهی لازم و کافی برخوردارند؟

*پرسشگری از شورای نگهبان

- گزارش عملکرد شورای نگهبان پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- تفسیر شورای نگهبان پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی بر اساس اصول قانون اساسی چیست؟

- آیا شورای نگهبان توانایی اندازه گیری میزان مدیریت بهره برداری منابع انسانی در مصوبات خود را دارد؟

- آیا شورای نگهبان قادر به تشخیص نقص در مدیریت بهره برداری منابع انسانی در مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد؟

- نظر شورای نگهبان پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی در راستای مقابله با تحریم ها چیست؟

*پرسشگری از قوه قضاییه

- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- آیا سازمان بازرسی کل کشور توانایی اندازه گیری میزان مدیریت بهره برداری منابع انسانی را در دستگاه های اجرایی کشور را دارد؟

- شاخصه های نظارتی مدیریت بهره برداری منابع انسانی از نظر سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

- نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون هرزروی منابع انسانی کشور در اثر مدیریت بهره برداری ناکارآمد چیست؟

- آیا سازمان بازرسی کل کشور بر حسن مدیریت بهره برداری منابع انسانی در دستگاه های اجرایی نظارت کافی دارد؟

*پرسشگری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- گزارش عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- برنامه اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رصد دوره ای میزان مدیریت بهره برداری منابع انسانی چیست؟

- روش برنامه ریزی کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه مدیریت بهره برداری منابع انسانی چیست؟

- برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم از نظر توجه به مدیریت بهره برداری منابع انسانی در چه وضعیتی قرار داشته و دارند؟

- آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مدیریت بهره برداری منابع انسانی در راستای مقابله با تحریم ها برنامه ای دارد؟

*پرسشگری از بنیاد ملی نخبگان

- گزارش عملکرد بنیاد ملی نخبگان پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- وظایف ذاتی سازمان ملی نخبگان در راستای مدیریت بهره برداری منابع انسانی به عنوان راهبرد مقابله با تحریم ها چیست؟

- میزان رضایتمندی نخبگان و اندیشمندان کشور از بنیاد ملی نخبگان چقدر است؟

- ارزیابی بنیاد ملی نخبگان از روند مهاجرت مغزها از کشور چیست؟

- برنامه های بنیاد ملی نخبگان پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی در کشور چیست؟

*پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان

- جایگاه اندیشمندان و نخبگان پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- ارزیابی اندیشمندان و نخبگان از وضعیت فعلی مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- روند مهاجرت مغزها از کشور توسط بنیاد ملی نخبگان چگونه ارزیابی می شود؟

- آیا نخبگان و اندیشمندان کشور در محدوده مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور قرار دارند؟

- راهکارهای پیشنهادی اندیشمندان و نخبگان پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

*پرسشگری از سازمان های مردم نهاد

- نقش سازمان های مردم نهاد پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- میزان مشارکت سازمان های مردم نهاد پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- روند مهاجرت مغزها از کشور توسط سازمان های مرزدم نهاد چگونه ارزیابی می شود؟

- راهکارهای پیشنهادی سازمان های مردم نهاد پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- ارزیابی سازمان های مردم نهاد از وضعیت فعلی مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

*پرسشگری از رسانه های گروهی

- رسالت رسانه های گروهی پیرامون هدف گذاری، سازماندهی و نظارت در بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- تحلیل رسانه های گروهی پیرامون روند مهاجرت مغزها از کشور چیست؟

- راهکارهای پیشنهادی رسانه های گروهی پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

- وضعیت موجود مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور از نظر رسانه های گروهی چگونه ارزیابی می شود؟

- میزان مشارکت رسانه های گروهی پیرامون مدیریت بهره برداری منابع انسانی کشور چیست؟

فارس

انتهای پیام/م

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه