تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

    مدیرگروه اقتصادشبکه یک توضیح‌داد؛
ماجرای برخورد حاشیه‌ساز مجری تلویزیون با یک کارآفرین چه بود؟
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
سید امیر سیاح مدیرگروه اقتصاد شبکه یک سیما در واکنش به انتقادات مطرح‌شده در فضای مجازی نسبت به بریده فیلم برخورد مجری این شبکه با یک کارآفرین، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش  مرآت،شبکه یک برنامه‌ای با عنوان «جشنواره کارآفرینی» دارد که همانطور که از نامش پیداست به کارآفرینی و مسائل مرتبط با تولید و کسب و کا