تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

حضرت مهدی(ع) در حکومتش چگونه عمل خواهد کرد؟
سخت‌گیری با کارگزاران؛ مهربانی با تهیدستان/ فمینیست‌ها توجه کنند!
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
شیوه حکومت‌داری امام مهدی(عج) چنین تعریف شده است که با کارگزاران حکومت بسیار سختگیرانه و با توده مردم و به ویژه مستمندان بسیار مهربانانه رفتار کند.

به گزارش مرآت، از هنگامی که آموختن درباره مهدی(عج) آغاز می‌شود، پی‌در‌پی ضربات یک تفکر آرماگدونی را بر اندیشه خود احساس می‌کنیم که بر اصلی خاص استوار است:«نبرد میان خیر و شر در آخرالزمان اتفاق می‌افتد!» 

ما این گزاره را می‌آموزیم بی‌آن‌که کسی بگوید نقش ما مردم در استقرار حکومت مهدی(عج) چیست؟ تفاوت تلقی آرماگدونی از ظهور، با تلقی‌های درست، آن‌جاست که ظهور در تلقی صحیح اسلامی یک اتفاق افتادنی نیست؛ بلکه این ما مردم هستیم که ظهور را می‌آوریم! مهدیِ ما مسلمانان به رغم منجیان دیگر نحله‌های فکری، امروز و درست در همین لحظه، زنده و پویا و حاضر است؛ بنابراین در یک سوی معادله ظهور نقصانی وجود ندارد؛ بلکه این ما هستیم که برای وقوع ظهور باید نسبت به دگرگون ساختن پارادایم‌های حاکم بر جهان اقدام کنیم و پارادایم‌های حاکم بر جهان تغییر نخواهد کرد جز با نفی تلقی‌های سطحی و نادرست از انتظار و مهدویت و وقوع یک انقلاب درونی. انقلاب ظهور تنها با ذکر گفتن و جشن گرفتن رخ نخواهد داد بلکه باید ابتدا انقلابی در نفس ما رخ دهد.

سخن از یک صیرورت است و رسیدن به یک آرمان. مهدی(عج) امروز چشم‌انتظار انسان‌های لایقی است که به درستی دریافته باشند تنها با انجام مناسک ظاهری نمی‌توانند در به سامان رساندن انقلاب جهانی نقشی ایفا کنند. با درک این پیش‌زمینه، راه سخن گفتن از حکومت مهدوی(عج) هموارتر می‌شود. ما در این نوشتار می‌کوشیم از منظری دیگر به مهم‌ترین شاخصه‌های برساختنی –و نه یافتنی- حکومت مهدوی(عج) بنگریم؛ حکومتی که در آن، انسان، همچنان انسان است و نه یک ربات بی‌خطا. در آرمان‌شهر مهدوی(عج) سلایق، علایق و تفکرات آدمیان به جبر همسان نمی‌شود؛ اما انسان‌ها در آن جامعه آرمانی بر مبنای فضیلت‌ها تربیت می‌شوند و معیارهای انسانی-الهی، حق را در جامعه مهدوی(عج) بر صدر می‌نشاند. انسان‌ها در حکومت مهدی(عج) همچون زمان حاضر با یکدیگر تفاوت دارند؛ چه در رفتارها و چه در پندارها و تفکرات. بهای خرد در حکومت مهدی(عج) بیش از پیش محفوظ خواهد بود و اختلافات فکری نیز همچنان وجود خواهد داشت اما اولا این اختلافات نه بر سر مسائل کوچک، بلکه بر سر مسائل عمیق‌تر رخ خواهد داد و ثانیا اختلافات فکری مدیریت خواهند شد. اما در یک نگاه کلی حکومت مهدی(عج)، حکومت عدالت فراگیر جهانی، حکومت نفی شرک و بندگی و حکومت کرامت انسان است. در ادامه به این شاخصه‌ها می‌پردازیم.

عدالت فراگیر

به جرأت می‌توان گفت گستردن «عدالت» در جهان یکی از مهم‌ترین پیامدهای انقلاب مردمی مهدی موعود(عج) خواهد بود. این معنا را به طور خاص در سخنانی که از رسول خدا(ص) نقل شده است نیز می‌توان استنباط کرد. در جلد سوم از مسند احمد حنبل –از کتب معتبر برادران اهل سنت- به نقل از پیامبر اکرم(ص) می‌خوانیم:«مهدی، برانگیخته می‌شود در امت من در هنگام اختلاف مردم و زلزله‌ها؛ پس زمین را پر می‌کند از قسط و عدل، همانطور که از ظلم و جور پر شده باشد، از او خشنود خواهند بود ساکنان آسمان و ساکنان زمین...» به حکم خرد نیز سخن جدید حکومت مهدی(عج) در گرماگرم ظلم فراگیر جهانی، عدالت خواهد بود. این عدالت نه یک عدالت دستور و بخش‌نامه‌ای، بلکه عدالتی است که از میان مردم جوشیده و مدیریت می‌شود.

جهان آرمانی مهدوی(عج)

در حکومت مهدی(عج)، سخن از حکم راندن بر منطقه و مردمانی خاص نمی‌رود بلکه سخن از حکومت بر تمامی جهان است. در سخنی از امام محمدبن‌علی(ع) می‌خوانیم:«...گنج‌های زمین برای قائم ظاهر می‌شود و سلطه او تا شرق و غرب می‌رسد...» اهمیت این سخن زمانی بیشتر برای ما روشن خواهد شد که بدانیم تلاش‌های خستگی‌ناپذیری برای درآوردن زمین در تحت یک حکومت واحد جهانی در جریان است. جهان‌شهرهای آرمانی کوچک و بزرگی از زمان افلاطون تا زمان ما پیش نهاده شده‌اند که برخی از آن‌ها امروز بسیار به واقعیت نزدیک‌اند. ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که تحقق مفهوم «دهکده جهانی» را همگام با تضعیف حکومت‌های محلی به واسطه رشد تکنولوژی و استفاده از شیوه‌های مدیریت اذهان عمومی، به چشم می‌بینیم. مهدی(عج) اما اذهان جهانیان را در بستری مشابه به سوی خدامحوری سوق خواهد داد و در این بستر هیچ نقطه‌ای از زمین از حکومت مهدی(عج) خالی نخواهد ماند. مهدی(عج) کسی است که وعده فراگیری جهانی اسلام که در قرآن بیان شده است، در زمانه حکومت او تحقق خواهد یافت.

سقوط تمدن‌های شرک‌آمیز

با آغاز انقلاب مردمی مهدی(عج) تمامی تمدن‌های شرک‌آمیز جهان رو به سقوط و درهم‌شکستگی خواهد گذاشت. از پیامبر اکرم(ص) منقول است:«...پیشوای مردم مهدی است که...ذخائر زمین را استخراج کند و شهرهای شرک را بگشاید» این نفی شرک جهانی بی‌تردید صبغه‌ای فراگیر و همه‌جانبه خواهد داشت و هر آنچه که در معنای عام کلمه شرک باشد از معادلات جهانی حذف خواهد شد؛ چه خداانگاری ثروت و چه شرک‌های خاص تعبدی. این امر با روح کلی قرآن کریم سازگار است؛ آن‌جا که خداوند شرک را ظلمی عظیم می‌خواند و ما می‌دانیم که حکومت مهدی(عج) حکومتی است عدالت‌محور و نافی ظلم و ستم. با رخت بربستن تمدن‌های شرک‌آلود، زمینه برای برساختن تمدن واحد الهی فراهم می‌شود. این تمدن، شکلی برجسته و پیشرفته از مدنیت خردمحور است که مبتنی بر الهی شدن آحاد مردم و خردورزی فردفرد آدمیان پدید خواهد آمد. چنان‌که در ابتدا ذکر شد، تعاملات انسانی البته در این تمدن واحد مکانیکی و ربات‌وار نخواهد بود.

روزگار آزادی بردگان فرامی‌رسد

بر خلاف آن‌چه تصور می‌شود بردگی و برده‌داری در جهان امروز بیشتر از گذشته جریان دارد؛ چه در شیوه‌های سنتی آن و چه در شیوه‌های مدرن. نتایج تحقیقات تا به امروز نشان داده است که حدود 30 میلیون برده در کشورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند و تاجران برده سالانه 32 میلیارد دلار سود اقتصادی می‌برند و این ساده‌ترین شکل بردگی و برده‌داری است. حقیقت آن است که همه ما مردم جهان به نوعی بردگان سیاسی و اجتماعی هژمونی‌های جهانی هستیم. سیاست‌های غیرالهی مستکبران نوعی خاص و فراگیر از بردگی را به ما مردم جهان تحمیل کرده است به گونه‌ای که جز با برهم خوردن اساس این سیاست‌ها رهایی از این بردگی ناممکن است. با دانستن ابعاد این بردگی‌هاست که درمی‌یابیم سخن گفتن از به سر آمدن روزگار بردگی در حکومت مهدی(عج) چه معنایی دارد. در نقلی از امام علی‌بن‌موسی(ع) می‌خوانیم:«آن‌هنگام که او ظهور کند، هیچ برده مسلمانی را وانمي‌نهد مگر این که او را خریده و آزاد می‌سازد...» بنابراین حکومت مهدی(عج)، حکومت آزادی بردگان جهان از بند ستم خواهد بود.

هیچ بدهکاری در جهان نخواهد ماند!

آن‌گاه که سخن امیرالمومنین(ع) را در جلد نخست از تفسیر عیاشی می‌خواندم که:«...بدهکاری نمی‌ماند مگر این که –مهدی(عج)- دین او را می‌دهد...» می‌اندیشیدم چقدر این تعبیر با زمانه ما و پس از ما سازگارتر است تا زمانه پیشینیان. به نظر می‌رسد که این سخن نشانه‌ای از یک تغییر بزرگ اقتصادی در حکومت جهانی مهدی(عج) است؛ فارغ از این که ممکن است این سخن بدهی‌های فردی را نیز شامل شود. اما وقتی که بدانیم به گفته جسی ونتورا، سیاستمدار آمریکایی، با وجود بدهی خارجی بیش از 17 تریلیون‌دلاری ایالات متحده آمریکا، هر کودک آمریکایی با بیش از 50 هزار دلار بدهی متولد می‌شود درک ما از این مسئله که «هیچ» بدهکاری در حکومت جهانی مهدی(عج) باقی نخواهد ماند عمیق‌تر می‌شود. برافکندن شالوده اقتصادی که بر ظلم و ربا بنا شده باشد و پی‌افکندن بنای اقتصادی نیازمحور و الهی نتیجه‌ای جز آزادی انسان‌ها از تبعات زیاده‌خواهی و سودانگاری مادیون نخواهد داشت. این شالوده‌شکنی البته مویدات دیگری نیز دارد که در وقتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

بازستانی حقوق تضییع‌شده همه مردم جهان

در روایتی از امام محمدبن‌علی(ع) در جلد نخست تفسیر عیاشی می‌خوانیم که:«پس از ظهور مهدی، هیچ حقی از کسی بر عهده دیگری نمی‌ماند مگر آن که حضرت آن را بازمی‌ستاند و به صاحب حق می‌دهد.» دو نکته برجسته در این گفتار کوتاه به چشم می‌خورد؛ نخست آن که در متن عربی این روایت از واژه «الناس» بهره گرفته شده است؛ گویی که امام(ع) می‌خواهد بگوید در حکومت مهدوی(عج) هیچ ظلمی نسبت به عادی‌ترین اقشار مردم نیز باقی نخواهد ماند الا این که جبران خواهد شد و دوم این که رویکرد حق‌مدارانه حکومت مهدوی(عج) جلوه دیگری از رویکرد عدالت‌طلبانه این حکومت است؛ چرا که عدالت را قرار دادن شیء-در اینجا حق- در موضع خود تعریف کرده‌اند و این روایت به نرمی از قرار گرفتن حقوق در مواضع خود سخن می‌گوید. روشن است که این تلقی‌ها در حقیقت پاره‌های به هم پیوسته از یک حقیقت‌اند و آن استقرار حکومت خداوند در زمین است.

قیام مهدی(عج)؛ قیامی برای احترام به انسان

در انقلاب‌های بزرگ، همواره حقوقی از طرفین نبرد ضایع می‌شود که کسی حاضر به استیفای این حقوق نیست؛ اما انقلاب مهدی(عج) در انسانی‌ترین حالت ممکن و در حالی جریان می‌یابد که دقیق‌ترین محاسبات حقوقی در آن لحاظ می‌شود. در روایتی از امیرمومنان(ع) می‌خوانیم:«کسی کشته نشود مگر این که –مهدی- دیه او را به صاحبانش تسلیم کند و بدهی آن کس که کشته شد را بپردازد و خانواده او را تأمین کند...!» نکته باریکی در این میان هست. اگرچه در نبرد مهدی(عج) با ستم، کسی به ستم کشته نخواهد شد اما مهدی(عج) می‌کوشد در یک تعامل انسانی-الهی تبعات حذف برخی از انسان‌ها از اجتماع را به حداقل برساند و این احترامی است بس سترگ به انسان و انسانیت. هجمه فرامتن تاریخ جنگ‌های وحشیانه جهان بر ذهن ما، اگرچه مجال اندیشیدن بی‌شگفتی از این رفتار مهدوی(عج) را از ما سلب می‌کند اما لازم است شیوه جنگ‌آوری مهدی(عج) را بیاموزیم و لازم است بدانیم فراتر از هر آن‌چه که تا کنون در تاریخ دیده‌ایم، حکومتی بر سر کار خواهد آمد که حق‌مداری در آن نخستین و مهم‌ترین اصل است.

جنگ و خونریزی؛ افراط‌ها و تفریط‌ها

هرچند در این‌باره بسیار گفته‌اند و بسیار شنیده‌ایم اما هنوز پرسش‌ها و نیز افراط‌ها و تفریط‌های بسیاری در ارتباط با این که مهدی(عج) خونریزی بسیار می‌کند یا شیوه صلح در پیش می‌گیرد وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مهدی(عج) مردی جنگی است که بسیار خون خواهد ریخت؛ و عده‌ای بر این باورند که بلافاصله پس از ظهور مهدی(عج) جهان گلستان خواهد شد و به صلح خواهد گرایید؛ پاسخ این سخنان روشن است: آری و نه! به دلیل آن که ظهور ابتدای روزهایی سخت برای امام مهدی(عج) و پیروان ایشان است چنان‌که در روایتی از امام صادق(ع) در غیبت نعمانی می‌خوانیم:«...طعام قائم چیزی جز نان جو سخت نیست و برنامه او چیزی جز شمشیر و مرگ در زیر سایه شمشیر نخواهد بود...» بنابراین این تصور که دنیا بلافاصله پس از ظهور گلستان خواهد شد قدری ساده‌اندیشانه و عافیت‌طلبانه است؛ اما این‌گونه نیز نیست که جهانِ پس از مهدی(عج) یکسره در خون فروغلتد. در روایات می‌خوانیم سلوک متواضعانه و مهربانانه مهدی(عج) با عامه مردم به گونه‌ای است که گویی با دست خود بر دهان ایشان عسل می‌نهد! طریقه درست اندیشیدن به جهانِ پس از مهدی(عج)، درک آن است که نبردی سخت با مستکبران و روزهایی شیرین با مردمان آزادی‌خواه جهان در پیش خواهد بود.

امنیت؛ رهاورد مهدی(عج) برای بشریت

بشر امروز به درستی به اهمیت امنیت واقف شده است. چه آن هنگام که دائما در پیرامون خود جنگ و قتل و خونریزی و تجاوز می‌بیند و چه آن هنگام که هوشیارانه یکی از عالی‌ترین ساختارهای حکومتی خود را به تأمین امنیت اختصاص می‌دهد. تصمیم‌سازان و برنامه‌نویسان برجسته کشورها امروز معتقدند امنیت اساسی‌ترین شاخصه پایداری یک حکومت است و از بنیادی‌ترین مولفه‌های توسعه است. در روایات اسلامی نمونه‌های فراوانی وجود دارد که بیانگر این مسئله است که مهدی(عج) امنیت را برای بشریت به ارمغان خواهد آورد. در زیباترین نمونه از این روایات که از خود امام مهدی(عج) نقل شده است می‌خوانیم:«من، خود، مایه امان اهل زمینم.»

جاری شدن سریع حدود خدا در حکومت مهدوی(عج)

از روایاتی که پاره‌ای از آن‌ها در همین نوشتار نیز بیان شد، چنین استنباط می‌شود که در حکومت مهدی(عج) به احدی بدی نخواهد رسید مگر این که بلافاصله حدود الهی جاری می‌شود و حق به حق‌دار می‌رسد. در حکومت مهدی(عج) بر سر عدم اجرای احکام خداوند معامله و مصانعه نمی‌کنند و کسی برای جلوگیری از اجرای یک حکم نمی‌تواند از وساطت کسی بهره بجوید. این یکی از اساسی‌ترین ملاک‌های یک حکومت دینی و یکی از برجسته‌ترین مطالبات اسلام است و ما امروز باید تا حد توان به این ملاک نزدیک شویم، هرچند که هرگز نخواهیم توانست این دست ملاک‌ها را تا حد اتمّ و اکمل به مرحله اجرا بگذاریم. مهدی(عج) می‌کوشد اجتماعی را بسازد که آینه تمام‌نمای منویات اسلام باشد. جامعه‌ای که حدود الهی در آن مهجور نمی‌ماند و حرمت احکام خداوند هتک نمی‌شود. این زمینه‌ای است برای برساختن یک اجتماع تهی از بی‌عدالتی و فساد و مقدمه‌ای است برای رستگاری اجتماعی آدمیان. بی‌تردید این اتفاق نیز جز با مشارکت مردمی خردمندانه رخ نخواهد داد.

سخت‌گیری با کارگزاران؛ مهربانی با تهیدستان

شیوه حکومت‌داری امام مهدی(عج) چنین تعریف شده است که با کارگزاران حکومت بسیار سختگیرانه و با توده مردم و به ویژه مستمندان بسیار مهربانانه رفتار کند؛ مستمندانی که البته در زمانه حکومت مهدی(عج) به واسطه سیاست‌های درست اقتصادی پس از مدتی دیگر مستمند نخواهند بود. برادری، تواضع، محبت‌ورزیدن و آسان‌گرفتن بر مردم از شاخصه‌های رفتار حکومتی امام مهدی(عج) خواهد بود. در روایتی از رسول خدا(ص) از جلد نخست کتاب موسوعه احادیث الامام المهدی(عج) می‌خوانیم:«از نشانه‌های مهدی است: سختگیری با کارگزاران، بخشندگی مال و مهربانی و رحمت با تهیدستان.» بشریت در دوران مهدی(عج) طعم شیرین درك مفهوم زندگی را خواهد چشید. ما هنوز به معنای واقعی کلمه زندگی کردن را نچشیده‌ایم. زندگی‌هایی که مبنایی جز حق دارند چندان شایسته لفظ زندگی نیستند؛ باری حکومت مهدی(عج) به ما می‌آموزد که شیوه‌ای دیگرگونه برای زیستن هست که صالحان بشر شایسته به تجربت نشستن آن هستند و زمین، این میراث صالحان، برای نخستین‌بار در تاریخ، زیستن حقیقی آدمیان را به تماشا خواهد نشست.

انقلاب علمی در حکومت مهدوی(عج)

انفجار علم، از جمله مشهوراتی است که بارها درباره حکومت مهدوی(عج) شنیده‌ایم. روایت شنیده‌شده‌ای که بیان می‌کند 25 حرف دیگر از مجموع 27 حرف علم در زمانه مهدی(عج) بازشناخته می‌شود تنها نمونه‌ای از خیل روایاتی است که از یک انفجار علمی در زمانه حکومت مهدی(عج) خبر می‌دهد. اما نگاهی ساختاری به چگونگی این اتفاق نتایج مطلوبی به دست می‌دهد. این انفجار علمی بی‌تردید مقدماتی دارد و این مقدمات در مولفه‌های حکومت مهدی(عج) قابل جستجوست. عدالت در دسترسی به اطلاعات علمی که امروز گمشده بشریت است می‌تواند به عنوان یکی از شقوق عدالت مهدوی(عج) در این انفجار علمی سهیم باشد. از سوی دیگر با پایان یافتن دوران بردگی، بردگی فکری آدمیان نیز پایان خواهد یافت و اندیشه آزاد از همه ظرفیت خود برای تولید علم بهره خواهد گرفت. رها شدن افکار از قید شرک و دغدغه‌های پوچ سودانگارانه و مادی‌گرایانه در کنار اعطای حق دانستن به همه بشریت از دیگر ارکان این جهش علمی به شمار می‌رود.

فمینیست‌ها توجه کنند!

اینک که نهایت مساعی داعیه‌داران استیفای حقوق خود بدان‌جا رسیده است که زنان به عنوان یک کالای جنسی در جهان تحقیر می‌شوند و به نام آزادی برای لذت‌جویی مردان فاسد برهنه می‌شوند و عزت خود را در بازی نابرابر اجتماعی‌شدن درمی‌بازند؛ شایسته است که فمینیست‌ها بشنوند و بدانند زنان نیز در زمره مدیران ارشد حکومت آخرالزمانی مهدی(عج) و در رکاب آن حضرت حضور دارند. در روایات می‌خوانیم که 50 تن از 313 یار برجسته امام مهدی(عج) را زنانی تشکیل می‌دهند که در انقلاب جهانی آخرالزمان همپای مردان، حکومت مهدوی(عج) را تشکیل می‌دهند. این بدان معناست که زنان در عالی‌ترین سطوح مدیریت جهان و پیچیده‌ترین و جدی‌ترین مراحل یک انقلاب جهانی حضور می‌یابند و در قرارگاه اصلی و ستاد مرکزی انقلاب مهدی(عج) ایفای نقش می‌کنند. چه ارج‌نهادنی بالاتر از این و چه عزتی فراتر از این می‌توان در یک آرمان‌شهر برای زنان متصور شد؟ زنانی که داد کرامت‌خواهی سر می‌دهند اما به بازیچه‌های کم‌ارزشی در دست مردان هرزه بدل شده‌اند باید نگاهی دقیق‌تر به فرجام ارزش‌گذاری به زنان در حکومت مهدوی(عج) بیفکنند.

جهش عقلانیت در سایه حکومت مهدی(عج)

آنان که ولایت مهدی(عج) را می‌پذیرند این بخت را می‌یابند که بستری دیگرگونه از خردورزی جمعی را تجربه کنند. در روایات اسلامی از جهش خردورزی مردم در زمان مهدی(عج) بسیار سخن رفته است. چنان‌که در روایتی از امام باقر(ع) می‌خوانیم: «هنگامی که قائم ما قیام کند دستش را بر سر مردم می‌گذارد و عقول آن‌ها را جمع می‌کند...» اجتماع و تمرکز قدرت عقلانیت بشر شاید یکی از شکوهمندترین و دیریاب‌ترین مولفه‌های حکومت مهدی(عج) باشد. ما به درستی درنمی‌یابیم که کامل شدن عقل چه پیامدهای شگرفی در پی خواهد داشت و تعمیق خردورزی، آدمی را تا کجا فراتر خواهد کشید؟ اما عقل غیرمجتمع ما امروز چنین درمی‌یابد که اگر تجمیع عقول صورت بگیرد و اگر عقل همانی است که خداوند به واسطه آن عبادت می‌شود(العقل ما عبد به‌الرحمن) نسبت بشر با خداوند در زمان مهدی(عج) دستخوش دگرگونی‌های شگرفی خواهد شد. آدمیان در زمانه مهدی(عج) خواهند توانست خداوند را به گونه‌ای بی‌پیرایه‌تر بپرستند و گام‌های استواری در عمق سرزمین سرشت خود بگذارند.

افکار در زمان مهدی(عج) کامل می‌شود

در ادامه روایتی که درباره تجمیع عقول مردم از امام باقر(ع) وارد شده است می‌خوانیم که:«مهدی(عج) دستش را بر سر تمامی بندگان می‌گذارد و افکار مردم کامل می‌شود.» این سخن نیز بی‌تردید سخنی شگفت است که درک آن اکنون برای ما بسیار دشوار خواهد بود. اگر فکر را در نازل‌ترین تعاریف به حرکت ذهنی مبتنی بر تصویرپذیری، یادآوری، تجزیه و ترکیب، تجرید و تعمیم و نهایتا استدلال و استنتاج تعبیر کنیم درمی‌یابیم که کامل شدن هریک از این وادی‌های تفکر، انقلابی در وجود آدمی پدید خواهد آورد. اکنون که می‌دانیم افکار آدمی در زمان حکومت مهدی(عج) کامل و عقل او تجمیع می‌شود، درک جهش علمی بشریت بسیار ساده خواهد بود؛ چرا که با این دو مقدمه جهش علمی ناگزیر خواهد بود. افکار کامل و عقول مجتمع و بی‌پیرایه به حقیقت آغاز دوران جدیدی از حیات بشر بر زمین خواهد بود که حتی در تصور امروزین ما نمی‌گنجد، این توصیفات است که شوق ما را برای زیستن در سایه حکومت مهدی(عج) بیشتر و بیشتر می‌کند...

محسن حسن‌زاده

انتهای پیام/ح

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه