تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

با ارسال نامه ای به مرآت مطرح شد؛
توضیحات اتاق بازرگانی سمنان در خصوص اظهارات جمعه ای +پاسخ مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با ارسال نامه ای به مرآت، پیرامون اظهارات علی اصغر جمعه ای در خصوص همایش سرمایه گذاری اخیر توضیح داد.

درپی انتشار خبری با عنوان "ابعاد پنهان همایش سرمایه گذاری اخیر" بر روی خروجی شبکه اطلاع رسانی مرآت که بازتاب های وسیعی در فضای رسانه ای استان و کشور به همراه داشت، روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با ارسال جوابیه ای، پیرامون اظهارات علی اصغر جمعه ای (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان) توضیح داد.

مرآت براساس رسالت رسانه ای و اخلاق حرفه ای، متن جوابیه اتاق بازرگانی سمنان را به همراه توضیحات خود منتشر می کند:

بسمه تعالی 
مدیریت محترم شبکه اطلاع رسانی مرآت

سلام علیکم 

احتراما با عنایت به انتشار مصاحبه ای از ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در گزارش یا با عنوان  ابعاد پنهان همایش سرمایه گذاری خواهشمند است مطلب زیر را در قالب توضیحات تکمیلی منتشر نمائید:

1- در بخش نخست مصاحبه به گونه ای تنظیم شده است این گمان را در ذهن مخاطب ایجاد می کرد که ریاست محترم اتاق قصد تخریب و تحقیر این همایش را دارد در صورتیکه بر اساس منش حرفه ای تنظیم کنندگان گزارش بایستی ضمن حفظ امانت در انتقال مطالب به ویراستاری متناسب با روح صحبت و عنصر معنوی گزارش نیز توجه ویژه داشته باشند.

2- توجه ریاست محترم اتاق بازرگانی به این موضوع بود که امضا تفاهم نامه با طرف خارجی حال چه در این همایش و یا در سایر موارد با طرف های بسیار معتبر بین المللی در سطوح کلان ملی و کشوری باید ناظر به شرایط سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور باشد و صرف امضا تفاهم نامه نمی تواند ضمانت اجرائی داشته باشد، تازمانیکه عزم ملی و تصمیم واحد تمامی مسئولان ذیربط برای تسهیل سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در کشور ایجاد نشود و وفاق عمومی مبنی بر بهره وری کار و سرمایه در قالب رفع موانع کسب و کار شرافتمند و مولد بر اساس استراتژی اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرد تفاهم نامه ها نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.

3- برخلاف نیت و مقصود تنظیمی گزارش که رویکردی انتقادی متمایل به منفی نسبت به این همایش دارد ، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در پاسخ به سوالات مصاحبه کننده برتمام وجوه و ابعاد مختلف این همایش اشاره کرد و بر این نکته نیز تصریح داشت که برای یافتن پاسخ مناسب و بهتر باید سراغ مسئولان ذیربط گرفته شود اما این پاسخ به گونه ای تنظیم شده است که گویی ریاست محترم اتاق به دلیل عدم رضایت از این همایش تمایلی به ارائه اطلاعات نداشتند.

4- در پایان ذکر این نکته ضروری است که اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان به عنوان پارلمان بخش خصوصی از هر فرصت و ظرفیتی حتی حداقلی برای توسعه متوازن و همه جانبه استان در تمامی ابعاد اقتصادی استفاده می کند و هیچگاه برای خود نقش خط کش و فیلتر در مجادلات و مناقشات بی حاصل مرسوم و معمول جنجال آفرینان قائل نیست و به واسطه حضور کارآفرینان توانمند و کارشناس در میان اعضای اتاق که همگی از سرآمدان با تجربه سرمایه گذاری در کشور و استان سمنان هستند از موقعیت های ویژه ای برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در منطقه برخوردار هستند، اما به همان شرط وجود عزم ملی و تصمیم مسئولان ذیربط به ویژه در تنظیم و تقنیح قوانین و مقررات تسهیل کننده مراودات اقتصادی در کشور که از ضرورت های توسعه محوری می باشد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

 

تحریریه شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان ضمن ارج نهادن به پاسخگویی مسئولان محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان بیان نکاتی را در جهت اطلاع مسئولان اتاق و بویژه تنویر افکار عمومی لازم می داند:

1- با گذشت چند روز از انتشار گزارش مرآت که موجی از اظهار نظرهای گوناگون را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت، انتظار می رفت مجریان برگزارکننده همایش سرمایه گذاری، نسبت به شفاف سازی ابعاد مختلف این همایش اقدام نمایند که متاسفانه این امر تاکنون صورت نگرفته است. افکار عمومی امیدوارند با توجه به پیش قدم شدن ریاست محترم اتاق بازرگانی سمنان که مستقیما در برگزاری همایش مذکور نقشی نداشته اند بزودی شاهد ارائه توضیحات مجریان اصلی آن باشند.

2- اتاق بازرگانی سمنان در متن جوابیه خود بدون رد اصل اظهارات علی اصغر جمعه ای، صرفا به نحوه تنظیم این اظهارات انتقاد نموده و اعلام کرده است ریاست این اتاق قصد تخریب و تحقیر همایش مذکور را نداشته اند. اتاق بازرگانی سمنان در حالی این موضوع را مطرح می کند که آقای جمعه ای در این مصاحبه می گوید «ما خودمان بلدیم که سرمایه گذار پیدا کنیم، بخش خصوصی می داند که چگونه سرمایه گذار پیدا کند» و نیز می گوید « قرار بود 70 سرمایه گذار در این همایش حضور پیدا کنند» و ادامه می دهد « 11 سرمایه گذار خارجی به این همایش آمده بودند» ، «تعداد اندکی سرمایه گذار به این همایش آمده بودند اما کسانی باید پاسخگو باشند که قراردادها را با آقای تورنس و شرکت های مجری برگزارکننده همایش منعقد کرده اند؛ همچون شرکت های سرمایه گذاری که از ناحیه استانداری سمنان نسبت به این امر اقدام کرده بودند»

باتوجه به بازنشر گزاره های فوق، مرآت تطبیق و بررسی جملات مذکور را با ادعای روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان به خوانندگان محترم واگذار می کند.

3-  بند دوم جوابیه اتاق بازرگانی دقیقا منطبق با همان گزاره هایی است که مرآت بر آن تأکید کرده است. آنچه در گزارش نیز اخیر آمده بود ناظر بر همین اصل است که تا زمانی که «موانع کسب و کار شرافتمند و مولد بر اساس استراتژی اقتصاد مقاومتی رفع نشود، تفاهم نامه ها نمی توانند ضمانت اجرایی داشته باشد» بنابراین مجریان برگزاری همایش نباید درباره نتایج آن به گونه ای سخن بگویند که گویی اتفاقی بیش از آن چه که روی کاغذ شاهد آن بوده ایم، در جهان خارج از ذهن آن ها رخ داده است. مرآت بار دیگر تأکید می کند که لازم است مسئولان به جای اقدامات سطحی به فعالیت هایی نظیر آنچه که رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عنوان کرده است بپردازند.

4- مرآت، ریاست محترم اتاق بازرگانی را یکی از چهره های صاحب نظر، صادق و تأثیرگذار استان سمنان می داند و جویا شدن دیدگاه ایشان نیز به همین منظور صورت گرفته است تا مخاطبان در معرض دیدگاه یک کارشناس حاذق قرار بگیرند، لذا مرآت ضمن تقبیح نیت خوانی های ناصواب مندرج در جوابیه مذکور، ادبیات بند پایانی این جوابیه را دون شأن نهادی می داند که شخص اخلاقمداری همچون علی اصغر جمعه ای در رأس آن است.

تحریریه مرآت ضمن قدردانی از ریاست محترم اتاق بازرگانی به دلیل صراحت لهجه در بیان نکات کارشناسی در طی گفتگو با خبرنگار ما، دیگر مسئولان استان را نیز به الگوگیری از این شیوه بخردانه فرامی خواند.

5- لازم به یادآوری است که عنوان بخش نخست گزارش مرآت بدین شرح انتخاب شده بود:«چه کسانی از شفاف سازی» فرار می کنند؟» مرآت به بهانه جوابیه اتاق بازرگانی بار دیگر این پرسش را پیش روی مخاطبان خود می گذارد که «چه کسانی از شفاف سازی فرار می کنند؟» عملکرد دست اندرکاران برگزاری همایش تا این لحظه به نوعی موید عنوان انتخابی برای گزارش مذکور می باشد.

6- با توجه به امکان توزیع گسترده این متن در گروه های اجتماعی استان سمنان، بیان این نکته ضروری است که فایل صوتی اظهارات رئیس محترم اتاق بازرگانی سمنان در آرشیو شبکه اطلاع رسانی مرآت موجود بوده و در صورت درخواست مسئولان اتاق، در اسرع وقت منتشر خواهد شد تا عموم مردم از روح حاکم بر این اظهارات مطلع شوند.

7- تحریریه مرآت در پایان با تقدیر از پیگیری های مستمر مردم شریف استان سمنان و بویژه مخاطبان فرهیخته این شبکه، اعلام می کند فضاسازی های احتمالی، هیچگونه خللی در روند پیگیری انبوه مطالبات شهروندان بوجود نمی آورد لذا باتوجه به دریافت داده های جدید در خصوص روند برگزاری این همایش، گزارش های دیگری نیز در روزهای آینده جهت اطلاع افکار عمومی در شبکه اطلاع رسانی مرآت انتشار خواهد یافت.

با سپاس

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

انتهای پیام/ژ

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه