تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

    موسوی:
اتهام‌زنی و دروغگویی بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف آمریکا است
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای مقامات آمریکا مبنی بر توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، گفت: دروغگویی واتهام زنی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رژیم فعلی است.

به گزارش  مرآت،سید عباس موسوی در واکنش به ادعای مقامات آمریکا مبنی بر توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، گفت: دروغ‌گویی، اتهام زنی و نفرت پراکنی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رژیم فعلی است.

وی با بی اساس خواندن این اتهام واهی، اظهار داشت: آمریکایی‌ها که احساس می‌کنند برای ادامه محدودیت‌های تس