تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

روایتی از رنج کارگران شرکت ماشین‌لنت؛
به همه‌جا مراجعه کردیم، کسی به دادمان نمی‌رسد/ مورد عجیب یکی از کارگران؛ وقتی سفته‌ها به دست شرخرها می‌افتد!/ رئیس شرکت می‌گوید شکایت کنید، حرف‌تان به جایی نخواهد رسید
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
کارگران شرکت ماشین‌لنت این