تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

اختصاصی مرآت/ درمانگران سنتی
گفتگو با یک شکسته بند سنتی در مهدیشهر
بیشترین مدت زمانی که طول می کشد تا استخوان شکسته شده جوش بخورد یک ماه است آنهم استخوانی که بدجور شکسته و خیلی خرد شده باشد.

به مناسبت روز پزشک خبرنگار پایگاه خبری مرآت ، با خیرالنساء صلواتیان بانوی درمانگر سنتی در مهدیشهر که در زمینه شکسته بندی به درمان بیماران می پردازد گفتگویی انجام داده که در زیر می آید :

 

مرآت : در خصوص فعالیت خود بگویید چند سال است که شکسته بند هستید ؟

12 سال است که شکسته بندی را انجام می دهم و از وقتی مادرم و برادرم فوت کردند بعد آنان کارشان را ادامه دادم . شکسته بندی را از مادرم یاد گرفتم در واقع پدربزرگ و دایی و عمو جد اندر جد من همه خانوادگی شکسته بند بودند تا اینکه به من رسیده و من نیز این کار را انجام می دهم .

مرآت : به این کار علاقه داشتید ؟

مادرم به این کار علاقه داشت اما من اصلا به این کار علاقه نداشتم حتی مرحوم برادرم که شکسته بند بود نیز به من سفارش می کرد که این کار را انجام ندهم ولی من روش کار را از مادرم یاد گرفته بودم و بلد بودم اما نمی خواستم به این کار بپردازم بعد از فوت مادرم خیلی بیمار می آمدند و اصرار می کردند که آنان را درمان کنم و من هم از روی ناچاری این کار را شروع کردم و آلان هم به خاطر اینکه کار مردم را راه بیندازم و به محض رضای خدا همچنان این کار را پی گرفتم .

مرآت: در حال حاضر فرد دیگری در خانواده شما شکسته بند هست ؟ 

نه هر که بودند فوت کردند و فعلا فقط من شکسته بند هستم .

مرآت: جز خودتان شکسته بند دیگری در مهدیشهر هستند؟

جز خودم یک آقایی به نام شکری هست که وی نیز شکسته بند است و دیگر کسی را نمیشناسم و فکر نمی کنم فرد دیگری هم باشد .

مرآت:چطور تشخیص می دهید که استخوان شکسته شده یا نه ؟

با لمس محل آسیب دیده و طبق تجربه ای که دارم می فهمم که استخوان در چه وضعیتی است؛ ترک خورده یا کاملا شکسته یا خرد شده یا از جایش دررفته باشد را متوجه می شوم .

مرآت: استخوان شکسته شده را چگونه می بندید ؟

وقتی تشخیص دادیم استخوانی شکسته شده و یا مثلا خرد شده باشد با دست استخوانهای خرد شده را جابجا می کنیم تا سرجایش قرار گیرد بعد از جا انداختنش با یک ضمادی که دستی درست می کنیم که شامل مورد و نبات کوبیده شده و بار درخت زردآلو و تخم مرغ و آرد را با هم مخلوط کرده و به حالت خمیر در می آید و این ضماد را روی پارچه میریزیم و روی موضع شکسته شده محکم می بندیم و بعد تخته چوبی را به حالت آتل دو طرف محل شکستگی می گذاریم تا 15 روز این ضماد باید بماند بعد 15 روز بیمار باید دوباره مراجعه کند تا محل شکستگی را بررسی کنیم اگر خوب نشده بود و یا به اصطلاح استخوان نگرفته بود دوباره همین دارو و ضماد را درست کرده مثل دفعه اول اقدامات آتل بندی را انجام می دهیم .

مرآت: این ضماد را برای چه می گذارید چه اثر درمانی دارد ؟

ضمادی که می گذاریم خاصیت گچ را دارد و وقتی بستیم خشک و سفت می شود و به حالت گچ دور موضع را فرا می گیرد تا موضع تکان نخورد . ضمن اینکه این درمان حالت مسکن هم دارد و درد را کمتر می کند .

مرآت: بیشترین زمان طول درمان چقدر است؟

بیشترین مدت زمانی که طول می کشد تا استخوان شکسته شده جوش بخورد یک ماه است آنهم استخوانی که بدجور شکسته و خیلی خرد شده باشد این مدت زمان می برد .وگرنه اصولا یک شکستگی معمولی باشد کمتر از یک ماه خوب می شود  . استخوانی هم که از جایش در رفته باشد درمانش راحت تر است که جایش می اندازیم و زودتر هم خوب می شود.

مرآت: هر شکستگی را می توانید ببندید و نوع شکستگی برایتان فرقی نمی کند ؟

بیشتر قسمت های بدن را می توانم ببندم ولی بعضی از قسمت ها مثل لگن چون بدجا است سخت است و همچنین شکستگی گردن و کمر را هم به علت خطرناک بودن موضع نمی توانم ببندم . شکستگی در محل زانو، مچ پا  و یا در رفتگی مهره کمر را هم بسته ام .

مرآت: تا به حال شده بیماری بیاید و نتوانید شکستگی اش را درمان کنید و به بیمارستان ارجاع بدهید ؟

جز خودم یک آقایی به نام شکری هست که وی نیز شکسته بند است و دیگر کسی را نمیشناسم و فکر نمی کنم فرد دیگری هم باشد .

مرآت:چطور تشخیص می دهید که استخوان شکسته شده یا نه ؟

با لمس محل آسیب دیده و طبق تجربه ای که دارم می فهمم که استخوان در چه وضعیتی است؛ ترک خورده یا کاملا شکسته یا خرد شده یا از جایش دررفته باشد را متوجه می شوم .

مرآت: استخوان شکسته شده را چگونه می بندید ؟

وقتی تشخیص دادیم استخوانی شکسته شده و یا مثلا خرد شده باشد با دست استخوانهای خرد شده را جابجا می کنیم تا سرجایش قرار گیرد بعد از جا انداختنش با یک ضمادی که دستی درست می کنیم که شامل مورد و نبات کوبیده شده و بار درخت زردآلو و تخم مرغ و آرد را با هم مخلوط کرده و به حالت خمیر در می آید و این ضماد را روی پارچه میریزیم و روی موضع شکسته شده محکم می بندیم و بعد تخته چوبی را به حالت آتل دو طرف محل شکستگی می گذاریم تا 15 روز این ضماد باید بماند بعد 15 روز بیمار باید دوباره مراجعه کند تا محل شکستگی را بررسی کنیم اگر خوب نشده بود و یا به اصطلاح استخوان نگرفته بود دوباره همین دارو و ضماد را درست کرده مثل دفعه اول اقدامات آتل بندی را انجام می دهیم .

مرآت: این ضماد را برای چه می گذارید چه اثر درمانی دارد ؟

ضمادی که می گذاریم خاصیت گچ را دارد و وقتی بستیم خشک و سفت می شود و به حالت گچ دور موضع را فرا می گیرد تا موضع تکان نخورد . ضمن اینکه این درمان حالت مسکن هم دارد و درد را کمتر می کند .

مرآت: بیشترین زمان طول درمان چقدر است؟

بیشترین مدت زمانی که طول می کشد تا استخوان شکسته شده جوش بخورد یک ماه است آنهم استخوانی که بدجور شکسته و خیلی خرد شده باشد این مدت زمان می برد .وگرنه اصولا یک شکستگی معمولی باشد کمتر از یک ماه خوب می شود  . استخوانی هم که از جایش در رفته باشد درمانش راحت تر است که جایش می اندازیم و زودتر هم خوب می شود.

مرآت: هر شکستگی را می توانید ببندید و نوع شکستگی برایتان فرقی نمی کند ؟

بیشتر قسمت های بدن را می توانم ببندم ولی بعضی از قسمت ها مثل لگن چون بدجا است سخت است و همچنین شکستگی گردن و کمر را هم به علت خطرناک بودن موضع نمی توانم ببندم . شکستگی در محل زانو، مچ پا  و یا در رفتگی مهره کمر را هم بسته ام .

مرآت: تا به حال شده بیماری بیاید و نتوانید شکستگی اش را درمان کنید و به بیمارستان ارجاع بدهید ؟

بله شده همین شکستگی در قسمت لگن که گفتم و یا در قسمت کتف که خیلی بدجور شکسته بود و چون کار من نبود درمان نکردم و خواستم که به دکتر بروند .

مرآت: مراجعه کنندگان شما بیشتر از کجاها می آیند ؟

علاوه بر خود مهدیشهر از شهمیرزاد و سمنان نیز خیلی می آیند همچنین بیمارانی داشتم که مهدیشهری بودند و در تهران سکونت داشتند و به علت اینکه این روش درمانی را می پسندند و قبول دارند برای درمان از تهران راه افتاده و نزد من آمده بودند تا استخوان شکسته شده را ببندم .

مرآت:دستمزدتان چگونه است ؟

خودم چیزی عنوان نمی کنم و هر بیماری به کرم خودش هر چه بدهد قبول می کنم و به عنوان منبع درآمدی هم بد نیست شکر خدا .

مرآت:به طور متوسط در ماه چند بیمار می آیند ؟

بستگی دارد گاهی مواقع زیاد نمی آیند اما بعضی مواقع خیلی زیاد می آیند و هر روز می آیند اما اگر میانگین بگیرم در ماه 12 نفر بیمار برای شکسته بندی مراجعه می کنند .

مرآت : کم سال ترین و مسن ترین بیماری که محل شکستگی اش را بستید ؟

کم سن ترین بیمار یک پسر بچه یک ساله بود که مچ دستش شکسته بود و بستم و پیرترین بیمار نیز بالای 70 سال بودند که به علت پیری با مراجعه به منزلشان درمان را انجام می دهم .

مرآت: نگران این نیستید که استخوان شکسته شده ای را که بستید جوش نخورد و درمان نشود ؟

بله خیلی نگران هستم و کار ما بسیار دلهره آور و اضطراب است . اما الحمدلله استخوانهایی که می بندم جوش می خورد و درمان می شود . تا به الان هم نشده بیماری درمان نشده باشد و هر که آمده از درمان راضی بوده است .

مرآت: بدترین استخوان شکسته شده ای را که بستید یادتان هست ؟

یک بار یک پسری را آورده بودند که آرنجش شکسته بود و غوزک آرنجش برگشته بود و از پشت به جلو خرخیده بود و کلا پشت و رو شده بود و یک حالت خیلی بدی بود و وقتی داشتم استخوان را جا می انداختم یک حالتی به من دست داد و انگار قلبم می خواست بیرون بیاید . ضمن اینکه وقتی دارم استخوان را جا می اندازم به علت درد زیاد که هنگام جا انداختن پیش می آید و دلهره ای که خود بیمار دارد و داد و فریادی که می کند یک حس بدی به آدم دست می دهد .

مرآت: صحبت خاصی اگر دارید بفرمایید

نه صحبت خاصی ندارم و از شما تشکر می کنم

دیدگاه ها

ادرسشو میشه بگید
ایمیل

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه