تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
بقایاى "قلعه خندق" یکی از نهاده هاى تاریخى روستای بیابانک است، کـه کنجکـاوان محلى نتوانسته اند بیش از چند صد متر از تونل زیرزمینى آن را طى کنند.
2018/01/22 - 10:30
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
جایگاه عرضه سوخت گاز CNG شهرستان سرخه به علت نقص فنی تعطیل شد.
2018/01/22 - 09:16
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
افسانه های مردمان بومی سرخه حاکی از وجود شواهد تاریخی در غار سرخه بود که با بررسی های انجام شده هیچ گونه آثار تاریخی در آن دیده نشده است.
2018/01/20 - 13:22
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
سرپرست آتش نشانی سرخه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ایستگاه آتش نشانی گفت: در هر شیفت کاری دو آتش نشان حضور دارند؛ این در حالی است که باید 4 آتش نشان در هر شیفت کاری حضور داشته باشد.
2018/01/20 - 11:51
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
رئیس اداره بهزیستی شهرستان سرخه گفت: تعداد 170 معلول جسمی، حرکتی و ذهنی و پنج معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی سرخه قرار دارند.
2018/01/19 - 11:35
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: قوانین کاهش آلودگی هوا کافی است اما در مواردی به علت وجود ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجرایی نمی شود.
2018/01/19 - 11:20
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه گفت: کمبود اعتبارات و نیروی انسانی مهمترین مشکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه است.
2018/01/16 - 08:12
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیر نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان سرخه گفت: طبیعتا مردم خواهان نان باکیفیت و بادوام از مسئولین هستند و در تلاش هستیم تا رضایت مردم را در این زمینه جلب کنیم.
2018/01/15 - 10:21
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرخه با تأکید بر بهره گیری از پساب تصفیه خانه شهری گفت: بازچرخانی آب از اولویت‌های مهم شرکت آب و فاضلاب شهری سرخه است.
2018/01/14 - 13:44
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
رئیس اداره بهزیستی سرخه با تأکید بر اینکه معلولان نیز همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره مند شوند؛ گفت: خوشبختانه موفق شده ایم اکثر فضاهای نامناسب شهری را برای معلولان بازسازی و تجهیز کنیم.
2018/01/14 - 09:55

صفحات

بازگشت به ابتداي صفحه