تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

سوله ورزشی سپاه میامی ویژه بسیجیان با حضور مسئولین شهرستان در سومین روز ازهفته بسیج افتتاح شد.
1393/09/03 - 08:47
با وجود نان های صنعتی و فانتزی جای بسی امید است که هنوز هم نان های سنتی و محلی پخت و مصرف می شود.
1393/08/28 - 11:37
مسن ترین عضو کتابخانه میامی کتاب خوانی را راه مقابله در برابر جنگ نرم دانست و گفت: ما باید بدانیم تا بتوانیم مبارزه کنیم و باید به این هم توجه داشته باشیم که برای مطالعه کردن هیچ وقت دیرنبوده و سن و سال هم مهم نیست.
1393/08/25 - 12:13
نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رمز موفقیت ملت ایران تمسک به قیام امام حسین (ع) است گفت: تا زمانی که از درس های مکتب عاشورا پیروی کنیم همیشه پیروز میدانیم و تن به ذلت نمی دهیم.
1393/08/15 - 12:24
روزهای اول ودوم محرم مردم میامی دسته دسته جمع می شدند وعلم ها را از خانه ی علمدارها با نوحه خوانی وسینه زنی به تکیه می برند.این مراسم را((علم بندان))می گویند.
1393/08/15 - 09:25
روستای حق الخواجه در حالیکه تنها 10کیلومتر با خط انتقال گاز فاصله دارد تا کنون ا نعمت گاز محروم است.
1393/08/11 - 15:42
روستای حق الخواجه در حالیکه تنها 10کیلومتر با خط انتقال گاز فاصله دارد تا کنون ا نعمت گاز محروم است.
1393/08/11 - 15:39
رییس شورای روستای استروند با اشاره به اینکه به توصیه های ما هنوز کسی به سراغ ماهواره نرفته است افزود: اگر مسئولین فکری نکنند جوانان روستا صد در صد به سمت ماهواره می روند ما که تا آخر نمی توانیم آنان را با وعده و وعید نگه داریم.
1393/08/11 - 15:37
رییس شورای روستای استروند با اشاره به اینکه به توصیه های ما هنوز کسی به سراغ ماهواره نرفته است افزود: اگر مسئولین فکری نکنند جوانان روستا صد در صد به سمت ماهواره می روند ما که تا آخر نمی توانیم آنان را با وعده و وعید نگه داریم.
1393/08/11 - 15:35
رییس شورای روستای استروند با اشاره به اینکه به توصیه های ما هنوز کسی به سراغ ماهواره نرفته است افزود: اگر مسئولین فکری نکنند جوانان روستا صد در صد به سمت ماهواره می روند ما که تا آخر نمی توانیم آنان را با وعده و وعید نگه داریم.
1393/08/11 - 15:34

صفحات

بازگشت به ابتداي صفحه