تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر از پلمپ چهار واحد قهوه خانه متخلف به دلیل ارائه قلیان در این شهرستان خبر داد.
1393/08/10 - 17:15
فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر از پلمپ چهار واحد قهوه خانه متخلف به دلیل ارائه قلیان در این شهرستان خبر داد.
1393/08/10 - 17:14
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر با اشاره به مجهز شدن این جمعیت به تلفن ماهواره ای ثریا گفت: این امر نقیصه مشکلات نقاط کور متعدد عدم دسترسی به وسایل ارتباطی را مرتفع می کند.
1393/08/10 - 16:44
مدیر آبفای شهری شهرستان مهدیشهر گفت : مهدیشهر 28 درصد خارج ازرنج استاندارد مصرفی آب مصرف می کند و شهمیرزاد 32 درصد و درجزین نیز 19 درصد مصرف اضافه دارند .
1393/08/10 - 16:43
فرماندار مهدیشهر گفت : کنترل تورم ،خروج از رکود و ایجاد اشتغال سه برنامه محوری دولت در سال 93 می باشد که تمام مدیران دستگاههای اجرایی مکلف به تحقق آن هستند .
1393/08/10 - 16:35
5 عاملی که باعث استجابت دعا می شود در کلام امام جمعه مهدیشهر بیان شده است .
1393/08/10 - 16:28
این شعربه دلیل اینکه باعث شدنزدآقابروم خیلی برایم ارزش داردو یک ویژگی خیلی خاصی دیگری هم داردآن هم اینکه برای سرودن آن به شهدا متوسل شده بودم.
1393/08/10 - 16:22
این شعربه دلیل اینکه باعث شدنزدآقابروم خیلی برایم ارزش داردو یک ویژگی خیلی خاصی دیگری هم داردآن هم اینکه برای سرودن آن به شهدا متوسل شده بودم.
1393/08/10 - 16:18
متاسفانه امروزه وضعیت حجاب در استان سمنان و از جمله شهر شهمیرزادسطح مطلوبی ندارد و متاسفانه برخی از جوانان از روی جهل و یا تغافل ارزش‌های جامعه را زیر سئوال می‌برند.
1393/08/10 - 15:27
بزرگترین باغ گردوی جهان با 22 هزار اصله درخت گردو سکوی پرتابی برای پیشرفت ایالت قومس است.
1393/08/10 - 15:27

صفحات

بازگشت به ابتداي صفحه